The Budapest Quantum Optics Group

Previous Next


Topologikus fázisok klasszifikációja és detektálása egy dimenzióban mátrix-szorzat állapotokkal

Tibor Rakovszky

Time: Tue Mar 1 13:00:00 2016
Location: Building 1, Room 123

Előadásomban szimmetria-védett topologikus (SPT - Symmetry Protected Topological) fázisokról fogok beszélni egy dimenziós kvantumrendszerek esetében. Ezek felfoghatóak úgy, mint a topologikus szigetelők általánosításai kölcsönható esetre: definiáló tulajdonságuk, hogy a releváns szimmetriák megsértése, illetve a spektrumban jelen lévő gap bezárása nélkül a különböző fázisok folytonosan nem deformálhatóak át egymásba. Előadásomban összefoglalom, hogy hogyan lehet hatékonyan reprezentálni e rendszerek alapállapotait mátrix-szorzat-állapotok segítségével és hogy hogyan használható fel ez a reprezentáció arra, hogy egy adott szimmetria esetén klasszifikáljuk az összes lehetséges SPT fázist, illetve numerikus szimulációkban detektáljuk ezeket.

forrás: Frank Pollmann. Symmetry Protected Topological Phases in One-Dimensional Systems http://topo-houches.pks.mpg.de/wp-content/uploads/2015/01/pollmann_spt.pdf